Калійні добрива

Калійні добрива — речовини, які використовують для живлення сільськогосподарських рослин, основним поживним елементом яких є калій. Найважливіші калійні добрива — хлорид калію KCl і сульфат калію K2SO4, які одержують шляхом переробки мінералів — сильвініту KClNaCl, каїніту KClMgSO4 • 3H2O ікарналіту KClMgCl2 • 6H2O. Як калійні добрива використовують також сиромолоті мінерали сильвініт і каїніт.

 
Калій хлористий гранульований та дрібнозернистий
 
ГОСТ 4568-95

У світовому землеробстві, з поміж усього асортименту калійних доб­рив, найпоширенішим являється калій хлористий — близько 80%.

Використовується в системах міне­рального живлення культур у всіх ґрунтово-кліматичних зонах Ук­раїни (крім солонцюватих ґрунтів) під основний обробіток ґрунту. Доцільно застосовувати восени при основному обробітку ґрунту під цукрові буряки, озиму пшеницю та ін. культури, які не чутливі до впливу хлору. Не ре­комендується застосовувати калій хлористий на культурах, чутливих до хлору (картопля на чіпси, льон, виноград, томати, тютюн, цитру­сові, декоративні культури), особли­во на ґрунтах важкого гранулометричного складу.

Колір гранул – можлива поставка продукту червоного або білого кольору, відрізняється тільки способом збагачення.

+38
(044)
393 4093
585 2440

 Засоби захисту рослин 

 Мінеральні добрива 

 Агротехніка John Deere 

 Спеціальні добрива  

 Технічний сервіс 

 Насіння 

 Запчастини 

 Логістика 

© 2012 RISE TM