Комплексні добрива

Комплексні добрива містять два і більше поживні елементи. Серед них розрізняють подвійні (наприклад, азотно-фосфорні, азотно-калійні, фосфорно-калійні) і потрійні добрива (наприклад, азотно-фосфорно-калійні).

Комплексні мінеральні добрива поділяють на складні і змішані. Складні добрива являють собою хімічні речовини, до складу яких входять кілька поживних елементів, наприклад нітрат калію KNO3 одночасно містить калій і азот, а гідрофосфат амонію (NH4)2HPO4 — азот і фосфор. Змішані добрива являють собою механічні суміші різних речовин, до складу яких входять поживні речовини, наприклад суміш сульфату амонію (NH4)2SO4 і хлориду калію KCl і т. д.

Мінеральні добрива відомі, головним чином, у твердому стані в порошкоподібному або гранульованому вигляді (у вигляді невеличких гранул). Перевагу мають гранульовані добрива, оскільки вони менше злежуються і краще розсіваються. Останнім часом усе більшого значення набувають мінеральні добрива в рідкому стані, наприклад зріджений аміак і аміачна вода.

 

ГРАНУЛЬОВАНА ФОРМА
 
Калієва селітра

Марка Б / ГОСТ 19790-74

Калієва селітра (калій азотнокислий) – безхлорне азотно-калійне легкорозчинне у воді добриво, що містить N 13% і K2О 36%.

Використовується для осіннього внесення на ґрунтах, багатих фосфором (більше 150 міліграма Р2О5/кг ґрунту), під озимині зернові. Особливо ефективна при використанні в закритому ґрунті і при зрошуванні, для прискорення дозрівання, а також для підвищення стійкості рослин до несприятливих чинників середовища.

Калійна селітра являється ідеальним добривом для культур закритого ґрунту, фруктів, квітів, картоплі і інших, чутливих до хлору культур.

 
Амофос марки 12:52 (NH4H24)

Марка 12:52 / ГОСТ 18918-85

Складне азотно-фосфорне гранульоване добриво. Сполуки азоту, фосфору, які містяться в добриві, водороз­чинні та легкодоступні рослинам. Вміст водорозчинного фосфору – 85-90%, та 10-15% цитраторозчинного фосфору.

Застосовується в системах мінерального живлення у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України. Доцільно використовувати локально в ґрунт під час посіву та в основне внесення. Хороший компонент для приготування сумішей мінеральних добрив.

 
Нітроамофоска (азофоска)

ТУ 113-03-466-91

Нітроамофоска – це високоефективне концентроване, азотно-фосфорно-калійне, гранульоване добриво. Випускається різноманітних марок з різним вмістом та співвідно­шенням елементів мінерального живлення: N:P:K = 16:16:16, 15:15:15 тощо.

У нітроамофосці усі поживні речовини присутні у хімічно пов’язаному вигляді, що забезпечує більш рівномірний розподіл поживних речовин, підвищує ефективність засвоювання їх рослинами у порівнянні з комплексними добривами, що вироблені шляхом сухого змішування.

Головні елементи мінерального живлення містяться у формі водорозчинних та легкодоступних рослинам сполук. Висока ефективність нітроамофоски можлива за умови її використан­ня при підживленні рослин локально в грунт стрічковим способом на глибину 8-10 см, з обов'язковим загортанням технологічних щілин.

 
Діамофоска

Марки 10:26:26, 8:24:24

Діамофоска – високоефективне, концентроване, гранульоване, азотно-фосфорне добриво. У її склад входять три макроелементи: азот, фосфор, калій, а також макро- і мікроелементи: сірка, магній, кальцій і невеликі кількості Cu, Zn, Mn, Fe, Si та інші, що підвищують агрохімічну цінність добрива.

Біогенні елементи зназодяться у водорозчинних та легкодоступних рослинам сполуках.

Висока концентрація поживних речовин (> 60%), вирівняний гранулометричний склад, хімічна однорідність, вміст всіх елементів в одній гранулі дозволяють рівномірно розподілити живильні елементи в ґрунті, забезпечити збалансоване харчування рослин протягом всього періоду вегетації і значно скоротити витрати на перевезення, зберігання і внесення добрив. Може використовуватися ДАФК на виноградниках і плодових насадженнях, а також в поливному землеробстві, при обробітку рису.

 
Сульфоамофос (NH4)2HPO4 + (NH4)2SO4)

Марки 20:20 / ТУ 2186-678-00209438-04

Сульфоамофос – універсальне водорозчинне гранульоване комплексне азотно-фосфорне добриво. Дане добриво не злежується, негігроскопічне, має вирівняний гранулометричний склад, не пилить. Характеризується покращено розчинністю фосфору та співвідношенням азоту і фосфору порівняно з амофосом.

Азот в сульфоамофосі знаходиться в амонійній формі, завдяки чому він сприяє більш інтенсивному поглинанню фосфат іонів корінням рослини. В склад добрива входять сірка, яка сприяє підвищенню відсотку клейковини в пшениці, вмісту масла в соняшнику, сої та ріпаку. Також добриво містить кальцій та магній (по 0,5%) – важливі елементи для життєдіяльності рослини.

Суперфосфат амонізований гранульований

(NH4H2PO4+Ca(H2PO4)2 xH20+CaSO4+H3PO4)

Марка 3:17 / ТУ У 6-14005076.048-97

Застосовується в системах мінерального живлення культур у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України. Висока ефективність суперфосфату можлива за умови внесення локально в грунт під час посіву в дозі 10-15 кг/га (P2Os). Краще використовувати під бобові, хрестоцвітні, олійні культури, які вибагливі до живлення сіркою на солонцюватих та дерново-підзолистих ґрунтах. Крім сполук фос­фору, в суперфосфаті міститься сірка, яка бере участь у білковому обміні, окислювально-відновних процесах, активізує дію ферментів, поліпшує фіксацію азоту з атмосфери та засвоєння мікроелементів рослинами. В залежності від фізіологічних потреб сільськогосподарські культури з урожаєм можуть виносити сірки близько 15-180 кг/га.

 

РІДКА ФОРМА

Рідке комплексне добриво

Марки 11:37 / ТУ 2186-627-00209438-01

Добриво рідке комплексне (РКД) являється водним розчином фосфатів амонію, містить два живильні елементи: азот і фосфор в співвідношенні 11:37. Фосфор в РКД присутній у вигляді орто- і поліфосфатів, в повністю засвоєній формі.

Рідке комплексне добриво - це прозора, зеленувато-голубувата рідина, яка практично не містить нерозчинних залишків, суспензій.

РКД 11:37 – це високоефективне, швидкодіюче добриво. Окрім фосфатів (70 – 80% від загальної маси Р2О5), що конденсують, і азоту, РКД містить сірку та магній. Всі живильні речовини знаходяться в розчині, тому доступні рослинам. РКД володіє високою ефективністю при посівах будь-яких культур, у всіх регіонах, особливо на карбонатних ґрунтах. Використання РКД має безперечні переваги перед твердими комплексними добривами: забезпечується висока рівномірність внесення живильних речовин, знижуються їх втрати, покращуються умови праці. Підживлення розчинами РКД можна поєднати з обробкою ґрунту мікроелементами, засобами захисту рослин.

Застосовувати рідкі добрива слід тими ж способами, що і тверді добрива: суцільним розподілом по поверхні ґрунту перед оранкою і культивацією, локально при посіві, а також для підживленні с/х культур. РКД використовуються для капсулювання і дражування насіння, їх передпосівної обробки. Рідке добриво не містить шкідливих домішок і повністю відповідає підвищеним вимогам екології, сумісне для внесення з іншими добривами, пестицидами і гербіцидами.

 

+38
(044)
393 4093
585 2440

 Засоби захисту рослин 

 Мінеральні добрива 

 Агротехніка John Deere 

 Спеціальні добрива  

 Технічний сервіс 

 Насіння 

 Запчастини 

 Логістика 

© 2012 RISE TM