Головні новини

Доцільність позакореневого підживлення та роль добрив Гідроферт

Добрива торгової марки Гідроферт відносяться до широко представлених водорозчинних кристалічних продуктів, доля яких складає біля 80% ринку.
Зазвичай їх використовують для крапельного поливу (фертигації) та для позакореневого підживлення рослин. Хоча основна частина елементів живлення надходить в рослину через кореневу систему, роль позакореневих підживлень має дуже велике значення. Через листову поверхню рослина поглинає елементи живлення набагато швидше, ніж через кореневу систему, що і визначає високу віддачу від застосування водорозчинних добрив. Засвоюваність елементів живлення по листу сягає 90-95%, в той час як із ґрунтового розчину доступність елементів живлення є в 2-3 рази нижчою.
Надзвичайно критичними для культури є періоди, коли спостерігаються температурні стреси, в цей час більшу частину своєї енергії рослин витрачає на збереження життєдіяльності. Сільгоспвиробник не в змозі отримати очікуваний урожай, навіть якщо використані великі ресурси на насіння та мінеральні добрива. Під час посухи дуже важливими й доцільними є проведення листових підживлень. Застосування 2-3 кг/га Гідрофертів перш за все дає можливість культурі легше пережити стреси, при цьому не втратити свій біологічний потенціал.
Під час збору урожаю завжди відмічаються суттєві прирости урожаю там, де проводилось позакореневе підживлення. Чому так відбувається? Листове підживлення Гідрофертами перш за все виступає як коректор живлення в цілому. Загально відомо що ключовим моментом в системі живлення культур є баланс біофільних елементів. Тільки чітко збалансоване співвідношення елементів живлення здатне забезпечити максимальну віддачу від внесених мінеральних добрив. Кожному етапу онтогенезу відповідає свій баланс елементів живлення, які й формують урожай в цілому. Листове підживлення в два –три прийоми добривами Гідроферт дає можливість повністю контролювати баланс біофільних елементів.
Застосування водорозчинних добрив відомо давно. З року в рік зростає конкуренція на ринку одночасно з вимогами до якості таких продуктів. Марка Гідроферт відома найперше тим, що це добрива нового покоління. За рахунок цього Гідроферти мають низку конкурентних переваг. По-перше, хімічно чиста дрібнокристалічна сировина, яка використовується при їх виробництві. За рахунок цього Гіродроферти швидко та повністю розчиняються у воді. Засвоюваність елементів живлення з Гідрофертів вище, ніж із добрив минулих поколінь, що і надає їм більшої привабливості. Добрива, вироблені з дрібнокристалічної сировини, з року врік будуть користуватись все більшим і більшим попитом, завдяки їх високій віддачі. Наведені в каталозі спеціальних добрив ПАТ «Компанія «РАЙЗ» технологічні схеми застосування різних марок Гідрофертів цілком відповідають сучасним вимогам при розробці системи живлення сільськогосподарських культур.

Технологічна схема застосування спеціальних добрив на кукурудзі

Технологічна схема застосування спеціальних добрив на соняшнику

Технологічна схема застосування спеціальних добрив на буряку цукровому

Технологічна схема застосування спеціальних добрив на сої


Повернутися до рубрики
+38
(044)
393 4093
585 2440

 Засоби захисту рослин 

 Мінеральні добрива 

 Агротехніка John Deere 

 Спеціальні добрива  

 Технічний сервіс 

 Насіння 

 Запчастини 

 Логістика 

© 2012 RISE TM